Wat is Scapetown?
Scapetown is een project dat met name op school (voortgezet onderwijs) plaats vindt. De leerlingen bedenken en presenteren eigen scapehouses. Het project kan worden afgesloten met een bezoek aan een bijzonder evenement dat we aan het einde van het schooljaar organiseren. Het bijzondere is dat Scapetown wordt gebouwd door leerlingen en begeleiders van Bouwmensen. Dus terwijl de leerlingen op school werken aan hun ontwerpen, zijn bij een bouwopleiding in de buurt al leerlingen bezig met de uitvoering van Scapetown 2017. Uiteraard kunnen de leerlingen een kijkje nemen in de werkplaatsen van Bouwmensen.

 

Wat houdt het programma precies in?
Leerlingen maken gezamenlijk een ontwerp voor een Scapehouse. Van dit ontwerp maken ze een presentatie middels tekeningen, een animatie en of een maquette. Om nog meer inspiratie op te doen mogen de leerlingen een bezoek brengen aan een vestiging van Bouwmensen waar de echte scapehouses door bouwleerlingen gemaakt worden.  De docenten  en leerlingen kunnen zelf kiezen op welke manier ze de presentatie van het ontwerp gaan invullen. Deze presentatie wordt geüpload naar een online ‘Scaperoom platform’. De mooiste ontwerpen worden uitgenodigd voor een spectaculaire dag naar Scapetown op een ochtend of middag in de periode 10-23 juni.

 

Voor welke doelgroep is Scapetown bedoeld?
Onderbouw (12-14 jaar) Voortgezet Onderwijs (alle niveaus), aansluitend op het curriculum:

LOB (Loopbaan Oriëntatie Begeleiding)
CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)
Techniek
Handvaardigheid
Tekenen

Ook van toepassing:
Natuurkunde
Wiskunde
Nederlands

 

Waarom is Scapetown bedacht?
Bouwmensen wil jongeren op een goed moment in hun ontwikkeling laten ervaren of ze affiniteit hebben met de bouw. Dit kan hen helpen bij hun loopbaanoriëntatie. Bouwmensen hoopt natuurlijk dat de jongens en meiden op die manier hun talenten later gaan inzetten op hun bouwopleidingen. Maar ook voor de jongeren die andere talenten hebben wordt het een leerzame en inspirerende ervaring. Een project wat vakoverstijgend kan worden ingezet. En een project waar allerlei aspecten van de 21 century skills van de leerlingen worden beproefd.

 

Wanneer vindt Scapetown plaats?
De lesbrieven zijn al beschikbaar en de lessen kunnen daarom direct al beginnen.
Uiterste uploaddatum van de ontwerpen van Voortgezet Onderwijs leerlingen op de website is 30 april 2017
Het evenement Scapetown vindt plaats in in de periode 10-23 juni 2017

 

Wat is de urenbelasting voor mijn klas?
De totale tijdsbesteding is ongeveer 7 uur.
Vooronderzoek (2 uur), plan van Aanpak, Planning (1 uur), ontwerpfase (1 uur), presentatie (3 uur). Het aantal uren kan door docenten uitgebreid worden door zelf meer aandacht te geven aan ontwerpen, bouw maquettes enzovoort.

 

Wat zijn de kosten?
Deelname is helemaal gratis. Materialen (papier, karton enzovoort) moeten wel van de scholen zelf komen. Deelname aan het evenement is gratis. Er wordt een sponsor gezocht voor de kosten van het busvervoer naar het evenement.

 

Contact
Contact over de lessen, website, evenement en project in het algemeen via info@scapetown.nl

Contact over bezoek aan een lokaal opleidingsbedrijf van bouwmensen via het algemene mailadres of telefoonnummer van de betreffende locatie: kijk op http://www.bouwmensen.nl/onze-vestigingen/